Telefon: (+9) 0212 346 00 46 - Mail: info@ybikoop.org
Site içi arama


S.S. YENİ BÜYÜK İSTANBUL TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ’NİN
05.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
S.S. YENİ BÜYÜK İSTANBUL TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ’NİN 2015 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 05 Haziran 2016 tarihinde, Pazar günü, saat:11:00’ de Maslak Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:233/İSTANBUL STEIGENBERGER Hotel adresinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi Mehmet UYGUN gözetiminde toplanıldı.
Genel kurul toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemelerde;
a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi belirtilerek çağrı
Mektuplarının 04.05.2016 tarihinde 2729 (İkibinYediyüzYirmiDokuz) ortağa Levent Posta Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği
b) Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 26.ncı maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan ortaklar listesindeki kayıtlı 2729 (İkibinYediyüzYirmiDokuz) ortaktan 505 ortağın (Beşyüzbeş) asaleten ve 241 (İkiyüzKırkBir) ortağın vekaleten katılımı ile toplam (746) (YediYüzKırkAltı)ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
c) Bakanlıkça hazırlanan “Bakanlık konuşma metni” Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula okundu.

 

GÜNDEM MADDELERİ;
MADDE -1: Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demir tarafından yapılarak ve saygı duruşu yapıldı.
MADDE -2: Divan Heyeti için bir liste verilmiş olup, Divan Başkanlığına Faik YILMAZ Kâtipliklere Fikret HELVACIOĞLU, Kemal KOCA Oy sayım Memurluklarına Fatma DAVUTOĞLU, Yakup Bayram DEMİR oy birliğiyle yetki verildi.
MADDE – 3: 2015 yılı faaliyet raporu Suat TAN tarafından okundu.
MADDE -4: 2015 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporu Osman Nuri NİŞANCI tarafından okundu.
MADDE –5: 2015 yılı Gelir Gider ve Bilanço Suat Kan tarafından okundu.
MADDE – 6: Okunan tüm raporlar müzakereye açıldı. Söz alan İlhan GÜNDÜZ sermaye hakkında bilgi talep etti. Söz alan Dursun NEFESOĞULLARI Yönetim Kurulunu desteklediğini çalışmalarından dolayı desteklememiz gerektiğini beyan etti. Okunan raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.
MADDE – 7: 2015 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildi.
(Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı).
MADDE – 8: Kooperatifin amacını gerçekleştirmesi için tapu devri veya tapuya şerh verilecek şekilde satın alınacak arsanın azami bedeli yeri ve satın alma yönetiminin belirlenmesi ile kullanılacak kredi karşılığı kooperatif arsası üzerine ipotek konulması İstanbul ili ve ilçeleri hudutları dâhilinde ve başka iller ve ilçeler hudutları dahilinde m2 birim fiyatı azami 200 TL ye kadar 2500 dönümle sınırlı taşınmaz satın alınmasına, ayrıca kooperatife taşınmazını kat karşılığı olarak vermek isteyenlerden %27 sınırını aşmamak üzere kooperatif tarafından kat karşılığı alınması için Yönetim Kuruluna oy birliğiyle karar ve yetki verildi. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine Maliki olunan parsellerin alan ve veya sınır düzeltmesi taleplerinin karşılanabilmesi ile kullanılacak kredi için gerektiğinde ferağ verme, muvakafat etme, kooperatifin gayrimenkullerin üzerinde ipotek, irtifak ve intifa hakları, şufa, vefa, ve iştıra hakları tesis edilmesi ipotek alınması, verilmesi ve ipoteğin kaldırılması hususlarında yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

 

 

 

 

 

 

MADDE – 9: Alınacak taşınmaz imar planı dışında ise veya imar planı içinde olup ta tadilat gereksinimi halinde ilgili 1/100.000-1/25.000-1/5000-1/1000 ölçekli imar planlarını yaptırmaya, plan proje çalışmaları altyapı ve üstyapının yaptırılma yönteminin tespit etmeye yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi. Alınan taşınmazların yapılan imar planlarına göre birleştirilmeleri, kamuya ait kısımlarının bedelsiz terkleri kalan kısmın kat karşılığı sözleşmesi yapılarak alınacak kısımlarla birleştirilerek tapuda tescil işlemlerinin yaptırılmasına Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi. Kooperatife arsa içerisindeki plan gereği oluşacak eğitim tesislerinin gerek yapılarak, gerekse arsa halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna amacı doğrultusunda kullanılmak şartı ile bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmeye yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, ilgili Belediyelerden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan gerekli işlemler yapılarak yapı mütahitliği numarasının alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
MADDE-10: Kooperatife kredi veren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlardan, özel kuruluşlardan, toplu proje (toplu İşyeri) idaresinden bankalardan finans kurumlarından, kredi alınmasına, bu husus ile ilgili yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca maliki olduğumuz ve olacağımız menkul gayrimakulleri kooperatif üyelerinin borçlarının teminatına lehin ve ipotek vermeye oy birliğiyle karar verilmiştir. Bankalarla toplu sözleşme imzalamaya bu toplu proje sözleşmelerine garantör ve kefil olmaya krediler kullanmaya genel kredi sözleşmesi imzalamaya, kambiyo senedi düzenlemeye ve havalist olmaya bunlarla ilgili vekâletnameler düzenlemeye oy birliğiyle karar verilmiştir.

MADDE-11: Yönetim ve Denetim Kurulunun net huzur ücretlerinin görüşülüp Yönetim Kurulu Başkanına aylık 10.000 (Onbin) TL Başkan Vekili 8.000 (Sekizbin) 1. Ve 2.Teknik Başkan Yardımcıları 4.000’er (dörtbin) TL Diğer Yönetim Kurulu 2.000’şer (ikibin) TL oy birliğiyle karar verildi. Denetim Kurulu Üyelerine net asil üyeliklere 2.000’şer (ikibin) TL oy birliğiyle karar verildi.
MADDE-12: 2016 yılı tahmini bütçesinin görüşüldü. Her paydan 30 haziran 2016 tarihinden başlamak üzere 750,00 TL alınmasına ve zamanında ödeme yapmayan ortaklardan aylık %2 gecikme farkı alınmasına, tahmini bütçede Fassılar arası aktarma yetkisi yönetim kuruluna ait olmak üzere bütçe oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
MADDE-13: Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortaklara hukuki yaptırım uygulanması konusunun görüşülüp oy birliğiyle karara bağlandı.
MADDE-14: Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek olmasına Denetim Kuruluna 3 asil 3 yedek olmasına oy birliğiyle karar verildi.

 


MADDE-15:Yönetim Kurulu 4 yıllığına seçilmek üzere divana Yönetim ve Denetim Kurulu için tek liste verilmiş olup, geçerli 668 4 boş 4 iptal olarak toplamda 676 oy alan;
Yönetim Kurulu Asil Üyeliklere

Mustafa Demir ( TC 1390188324)
Suat Tan (28411830962)
İbrahim Bilgin ( 26765508964)
Osman Nuri Nişancı ( 44548255928 )
Nezih Yön ( 13694449932 )
Kemal Özdemir ( 38594060612 )
Kemal Koca (13261211894)
Mecit Satır ( 34744748348 )
Özcan Alalmış ( 10492406174 )
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklere
Orhan Ünlü
Fatma Davutoğlu
Bahtiyar Pala
Mustafa Özcan
İhsan Tanrıverdi
İlyas Özdemir,
Ovagim Tüzütürk
Birol Özçelik
Memduh Erdoğan
Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Ekrem Yılmaz ( 51919566934 )
İsmail Özgan ( 42976848514 )
İhsan Kemal Ünal ( 29294304703 )
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Rüstem Meydan
Ali Galip Oflazer
İsmet Azak
Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklere seçilmiştir.
MADDE-16: Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
MADDE-17: Gündemde görüşülecek başka bir konu ve madde olmadığından hiçbir itiraz ve muhalefet görülmemesi üzerine, bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızca tanzim ve imza edildi. 05.06.2016 saat:14.00 Maslak / İstanbul
DİVAN BAŞKANI
Faik YILMAZ
KÂTİP ÜYELER
Fikret HELVACIOĞLU Kemal KOCA

OY SAYMANLARI
Fatma DAVUTOĞLU Yakup Bayram DEMİR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet UYGUN

Back to Top

LayerSlider

Başkanın Mesajı:

Sevgili ortaklarımız ve değerli ziyaretçilerimiz,

Bir Mali Olağan Genel Kurul Toplantımızı daha geride bıraktık....

devamı için

Türkiye ve Avrupa'nın her yerinden üye olmak isteyen tüm işletmeci ve yatırımcılar herhangi bir

sertifika, ticari belge vs. göstermeksizin kooperatifimize dahil olabilirler.

Ayrıntılı bilgilendirme ve tanıtım için sizi merkez ofisimizde ve

Silivri şubemizde ağırlamaktan gurur duyarız

MERKEZ: Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı İş Merkezi No:191 Sarıyer - İstanbul

SİLİVRİ ŞUBE: Piri Mehmet Paşa Mah. Sanatkarlar Cad. DKN1: 4 DKN2: A Blok Daire: 000A Silivri

M: 0530 504 42 83

M: 0530 504 42 86

T: +90 212 346 00 46

F: +90 212 346 00 47

Silivri Şube Tel: +90 212 729 00 44

M: 0530 504 42 89